# Johdanto

Tervetuloa Suomen Aikidoliiton jäsenseuraan ja mielenkiintoisen harrastuksen pariin. Tähän vihkoseen on kerätty oleellisimmat tiedot harrastamastasi lajista. Varsinkin alkutaipaleella ilmenee paljon sekä seuratoimintaan että itse harjoitteluun liittyviä kysymyksiä, joihin varmasti saat vastauksen tästä vihkosesta. Säilytä tämä opas sillä tarvitset sitä myös alkeiskurssin jälkeen. Lisätietoja antavat opettajasi ja edistyneemmät harjoittelijat. Älä epäröi kääntyä heidän puoleensa pulmatilanteissa.

Olet varmasti lukenut tai kuullut ystäviltäsi jotain aikidosta jo ennen alkeiskurssille tuloasi. Tuo outo, mystinen itämainen taito, jossa mustahameiset miehet ja naiset heittelevät toisiaan niin että tatami paukkuu. Olet kiinnostunut filosofiasta, itsepuolustuksesta, liikunnasta vaiko uusista ystävistä? Ensimmäisten harjoitusten jälkeen alat tuntea olosi kotoisaksi; kumarrukset alkavat sujua oikeissa kohdissa, ukemi alkaa vähitellen pyöristyä kivistävistä olkapäistä huolimatta ja harjoituskaverit alkavat tulla tutuiksi. Asteittain alat ymmärtää enemmän aikidon ideaa, kuntosi kasvaa ja ehkä tunnet kasvavasi myös ihmisenä? Voit saada aikidon harjoittelusta itsellesi erittäin paljon - muutakin kuin taidon puolustaa itseäsi.

Kaiken tämän saavuttamiseen et tarvitse mitään muuta kuin iloisen ja vilpittömän mielen, joka haluaa palavasti tulla aina uudestaan dojolle oppimaan kaikkea uutta. Oman itsensä voittaminen on ensimmäinen asia oppimisen prosessissa. Jos jäät harjoituksista pois sen vuoksi, että ulkona sataa, televisiosta tulee kivaa ohjelmaa tai muuten vaan laiskottaa, et varmastikaan tule koskaan oppimaan aikidoa. Harjoittele, hikoile, näe vaivaa edistymisesi eteen niin tulet kokemaan enemmän. Aikidon tie ei ole helppo. Se on paikka paikoin kivinen eikä ongelmien ratkaisut tule olemaan aina helppoja. Joka tapauksessa palkinnoksi sinnikkyydestäsi löydät kenties uuden tavan katsella itseäsi, muita ihmisiä sekä maailmaa, jossa elät.

Tervetuloa mukaan ! "Aiki`a ei voida ammentaa tyhjiin sanoilla,
puhutuilla tai kirjoitetuilla.
Heitä pois tyhjänpäiväinen selittely,
ja ymmärrä harjoittelemalla."

Morihei Ueshiba, aikidon perustaja
vuori

# Katsaus aikidon juurille

Aikidon - kuten muidenkin modernien budolajien - syntymiseen ovat vaikuttaneet vanhat, klassiset samuraiden taistelutaidot. Tärkeimpänä vaikuttajana on ollut Daito ryu aikijutsun, vanhan jujutsu-tyylin tekniikat. Modernissa aikidossa käytetyt lukkotekniikat ovat peräisin Daito ryusta samoin kuin In & Yo-periaatteet (kiinal. Yin & Yang) sekä käsite aiki, joka tarkoittaa vastustajan hyökkäyshalun tuhoamista.

Modernin aikidon perustaja on japanilainen Morihei Ueshiba (1883-1969). Aikidon juuria voidaan kuitenkin seurata vielä kauemmas, aina 1100-luvulle asti. Tuolloin katsotaan Daito ryu aikijutsun saaneen alkunsa. Ueshiba harjoitteli myös muita klassisia samuraitaitoja kuten Tenjin Shin`yo ryu jujutsua, Goto-ha Yagyu Shingan ryu- ja Kashima Shinto ryu-miekkakoulujen taitoja sekä sojutsua, keihään käyttöä. Hänen tärkein opettajansa oli Daito ryu-opettaja Sokaku Takeda (1860-1943), joka vaikutti moniin sen aikaisiin japanilaisiin budolajien vaikuttajiin. Paitsi aikidon, myös shorinji kempon ja korealaisen hapkidon syntyyn Sokaku Takeda vaikutti merkittävästi.

Morihei Ueshiba opiskeli myös erilaisia uskontosuuntauksia. Omoto-kyo shintolaisuus ja lahkon karismaattinen johtohahmo Deguchi Onisaburo (Wanisaburo) (1871-1948) vaikutti myös merkittävästi Ueshibaan ja aivan uudenlaisen budolajin, aikidon syntymiseen. Voidaankin lyhyen ytimekkäästi todeta, että tekninen puoli aikidosta on tullut vanhoista taistelutaidoista, mutta aikidon henki ja rauhanomainen filosofia ovat peräisin Omoto-kyo shintolaisuuden ajatuksista, jotka käsittelevät ihmistä ja hänen suhdettaan muihin ihmisiin ja luontoon. Morihei Ueshiba muutti vanhaa näkemystä budosta sotaisena taitona, ja pyrki saamaan ihmiset rauhanomaiseen kanssakäymiseen keskenään taistelemisen sijasta. Sotaisat taidot muuttuivat hänen käsiensä kautta harmonisiksi, väkivallattomiksi taidoksi, jonka perusidea on ajatella harjoitusvastustajaa ihmisenä - ei vihollisena.

Vuonna 1942 Ueshiba rekisteröi aikidon virallisesti uudeksi budolajiksi, mutta vasta toisen maailmansodan jälkeen aikido alkoi vakiinnuttaa asemaansa aluksi Japanissa, ja myöhemmin 1950-luvulla muualla maailmassa. Japanin valtiovalta myönsi Morihei Ueshiballe useita kunniamitaleita sekä professorin arvonimen tunnustukseksi tekemästään työstä.

Morihei Ueashiba
Aikidon perustaja Moriehi Ueshiba (1883-1969)

Nykyisin maailmalla voi harjoitella hyvin monia erilaisia aikidotyylejä. Eri aikidokoulukunnat ovat syntyneet Ueshiban oppilaiden eriydyttyä Aikikaista, Ueshiban suvun luomasta organisaatiosta. Voit siis löytää maailmalta hyvinkin erilaisesti painottuneita aikidosuuntauksia. Tyylit sisältävät lajin koko kirjon äärimmäisen kovasta harjoittelusta hyvin pehmeään, kilpailullisesta tervehdyttävään liikuntaan. Suurimmat tyylisuunnat ovat: Aikikai, Ki-aikido, Yoshinkai, Yoseikan budo, Tomiki aikido, Tendokan aikido ja Keijutsukai aikido.

# Suomen Aikidoliitto

Suomen Aikidoliitto on aikidotoimintaa harjoittavien rekisteröityjen yhdistysten kattojärjestö, joka on perustettu vuonna 1970. Sen tarkoituksena on ohjata ja kehittää aikidotoimintaa sekä luoda mahdollisimman hyvät puitteet lajin harrastamiselle Suomessa. Suomen Aikidoliitto on Olympiakomitean, Euroopan Aikidoliiton (EAF) ja Kansainvälisen Aikidoliiton (IAF) jäsen.

Liiton toimeenpanevana elimenä on hallitus, jonka jäsenseurat valitsevat liittokokouksessa. Hallituksen asiantuntijaeliminä toimii kolme valiokuntaa: juniori-, koulutus- ja tekninen valiokunta. Liiton toimisto palvelee ja tukee jäsenseurojen toimintaa. Toimistossa työskentelee kokopäiväinen pääsihteeri.

Aikidoliiton jokaisen jäsenseuran jokaisella harrastajalla tulee olla aikidolisenssi. Lisenssin voi hankkia tapaturmavakuutuksella tai ilman. Lisenssivakuutus on liiton neuvottelema edullinen vakuutus, joka kattaa aikidossa sattuneet tapaturmat. Aikidoliitto edellyttää joko lisenssivakuutuksen tai muun aikidoharrastuksen kattavan vakuutusturvan voimassaoloa.

Liitto julkaisee Aikido-lehteä, joka jaetaan kaikille lisenssin lunastaneille.

Lisätietoa liitosta löytyy internet-sivuilta https://www.aikidoliitto.fi/.

Suomen aikidoliitto logo