# Vyökoejärjestelmä

Kaikissa japanilaisissa budolajeissa käytetään vyöarvojärjestelmää. Erivärisistä vöistä näkee oppilaan tason. Aikidossa käytetään vain kolmea vyön väriä: valkoista, ruskeaa ja mustaa. Japanilaisissa taidoissa mm. kukkien asettelussa, teetaiteessa ja tussimaalauksessa käytetään vastaavia kehittymisen asteikkoa. Jokaisessa taidossa katsotaan olevan tietyt perusasiat, jotka on pakko oppia tämän tasojärjestelmän avulla. Aikidoa voi myös harjoitella vaikka ei suorittaisikaan vyöarvoja. Vyöarvojärjestelmän noudattaminen on kuitenkin siitä hyvä, että portaittainen tekniikoiden oppiminen on selkeä ja helppo tapa oppia aikidon perusteita. Kun harjoittelet edessä oleviin vyökokeisiin, joudut ottamaan epäselvistä asioista selvää ja harjoittelemaan paljon, ennen kuin voit mennä esittämään taitojasi kokeeseen. On aina varmempaa kysyä opettajiltasi perustekniikoiden oikeellisuudesta, kuin kysyä niistä harjoituspariltasi, joka ei ole harjoitellut vielä kovinkaan montaa vuotta.

# Vyöarvot

Yukyusha - kyu-arvon haltija

  • 6.-4.kyu valkoinen vyö
  • 3.-1.kyu valkoinen/ruskea vyö ja hakama

Yudansha - dan-arvon haltija

  • 1.-10.dan musta vyö ja hakama

vyokoekumarrukset

6.-1. kyun arvot on tarkoitettu 13 vuotta täyttäneille harjoittelijoille. Aikidoliitto vahvistaa vuosittain perittävän vyökoemaksun. Osallistuttaessa graduointiin kokelaan tulee ilmoittautua vyökokeen järjestäjälle määräaikaan mennessä. Kaikilla kyu-arvoilla tulee olla aikidopassi osallistuttaessa vyökokeeseen. Myönnetyistä kyu-arvoista annetaan Aikidoliiton diplomi. Kyu-arvot rekisteröidään liitossa graduointikaavakkeiden ja maksun saavuttua liittoon.

# Vyökoetilaisuus

Vyökokeeseen voi osallistua vain Suomen Aikidoliitto ry:n jäsenseurojen jäsen. Muualta kuin Suomesta tulevan pitää saada omalta liitoltaan tai maansa pääopettajalta kirjallinen lupa osallistumiseen. Vastaavasti mikäli suomalainen liiton jäsen haluaa suorittaa vyökokeen ulkomailla, tarvitaan tähän yleensä Suomen Aikidoliiton hyväksyntä.

Vyökoetilaisuuteen on syytä tulla hyvissä ajoin. Alkuverryttely suoritetaan omatoimisesti ennen varsinaisen vyökokeen alkua, sillä tilaisuuteen ei sisälly alkuverryttelyä. Tilaisuudesta ei saa myöhästyä. Jos myöhästyy, koe siirtyy automaattisesti seuraavaan kertaan. Koetilaisuus on muodollinen, joten vyökokeen aikana on oltava hiljaa ja kokelaat ja heidän ukensa istuvat joko seizassa tai risti-istunnassa.

# Uke

Vyökokeissa kokelas valitsee itse ukensa. Uken valinnassa on otettava huomioon, että uke ei saa olla oma opettaja, oman seuran pääopettaja tai omata suoritettavaa vyöarvoa korkeampaa vyöarvoa.

# Dojo reiho

Tilaisuus alkaa tavanomaisilla alkukumarruksilla, jonka aikana kaikki koetta suorittavat istuvat vastapäätä shomenia ja kokeen valvoja heidän edessään. Jos kokeen suorittajalla on uke, joka ei itse suorita koetta, niin hän istuu shomenista katsoen oikean sivuseinän puolella.

dojo_reiho_1

Kun alkukumarrukset on suoritettu, siirtyy kokeenvalvoja shomenista katsoen vasempaan nurkkaukseen ja kutsuu nimeltä mainiten ne henkilöt eteen, joiden vuoro on suorittaa koe. Vyökokeen suorittaja vastaa valvojan ilmoittaessa hänen nimensä ”Hai!” ja kumartaa paikallaan. Tämän jälkeen hän ohjeistuksen mukaan käy kumartamassa itselleen uken sanomalla samalla ”Onegai shimasu” ja siirtyy valvojan osoittamaan paikkaan tatamilla. Vyökokeen suorittaja istuu aina shomenista katsoen vasemmalla tai lähempänä valvojaa. Jos on vain yksi pari, he asettuvat symmetrisesti shomenin edustalle, suorittavat ensin yhdessä shomen rein ja kumartavat sitten toisilleen valvojan kehottaessa ”Otagai ni rei!” ja jäävät odottamaan jatko-ohjeita.

dojo_reiho_2

Jos useampi pari on yhtä aikaa suorittamassa tekniikoita, he asettautuvat kukin parinsa kanssa tatamille siten, että valvojalla on esteetön näkymä heidän suoritusalueelleen.

dojo_reiho_3

Jos kokeen suorittajalla on kaksi tai useampi uke, he asettuvat siten, että kokeen suorittaja on kuten edellä ja uket peräkkäin hänen vieressään. Kumarrukset tapahtuvat vastaavasti kuin yhden uken kanssa. Tekniikoiden suorituksen aikana ne uket, joita ei sillä hetkellä tarvita, istuvat shomenista katsoen oikealla sivustalla.

dojo_reiho_4

Vyökokeessa tarvittavat jo, bokken ja tanto otetaan kumarruksiin mukaan nagen sekä uken oikealle puolelle. Kun aseita ei käytetä, ne sijoitetaan alussa olleiden istumapaikkojen taakse tai tatamin ulkopuolelle pois suoritusalueelta.

Kun tekniikat on suoritettu, palataan samoille paikoille kuin alussa ja kumarretaan ”Otagai ni rei!” -käskystä parille tai pareille sekä kumarretaan yhdessä shomen rei. Kun kaikki ovat tehneet vuorollaan tekniikat, kokeen valvoja palaa shomenin edustalle ja suoritetaan yhdessä loppukumarrukset. Kokeen jälkeen valvoja ilmoittaa myönnetyt vyöarvot.

# Yleisö

Vyökoetilaisuutta seuraavan yleisön tulee saapua tilaisuuteen hyvissä ajoin ennen kokeen alkua. Kokeen aikana yleisön tulee istua hiljaa paikallaan, eikä kokeen suorituspaikalta saa poistua kesken koetta. Kuvaaminen kokeen aikana on kiellettyä. Matkapuhelimet on suljettava tilaisuuden ajaksi.

# Poikkeukset

Vyökokeen säännöistä voidaan poiketa valvojan luvalla, jos erityiset syyt niin vaativat.

# Lisätietoja