# Inledning

Välkommen till medlemsföreningen i Finlands Aikidoförbund och till intressanta träningar. I det här häftet finns viktig information kring din aikidoträning samlad. Speciellt i inledningsskedet uppstår många frågor gällande både föreningen och själva träningen, på vilka du säkert hittar svar i det här häftet. Spara den här guiden för du behöver den även efter grundkursen. Mera information får du av din instruktör och de som tränat en längre tid. Tveka inte att vända dig till dem med dina frågor.

Du har säkert läst eller hört något av dina vänner om aikido redan innan du kom till nybörjarkursen. Den där konstiga, mystiska asiatiska konsten, där män och kvinnor i svarta kjolar kastar varandra så att det smäller i tatami. Du är kanske intresserad av filosofi, självförsvar, idrott eller nya vänner? Efter de första träningarna börjar du få en mysig känsla; bugningarna börjar passa in på rätt ställe, ukemi börjar så småningom gå bra utan värkande axlar och träningskompisarna blir bekanta. Gradvis börjar du förstå mera av idén med aikido, konditionen ökar och kanske du känner att du också växer som människa? Du kan få väldigt mycket ut av aikidoträningen - utöver färdigheten att försvara dig.

För att uppnå allt det här behöver du inget annat än en glad och uppriktig inställning, som gör att du vill komma tillbaka till dojon på nytt för att lära dig nya saker. Att vinna över dig själv är den första saken i lärprocessen. Ifall du lämnar bort träningen av den orsaken att det regnar ute, att det kommer ett intressant program på TV eller att du annars vill vara lat, så kommer du inte heller att lära dig aikido. Träna, svettas, se framstegen i ansträngningen framför dig så kommer du att erfara mera. Aikidons väg är inte enkel. Den är ställvis stenig och lösningar på problemen kommer inte alltid att vara enkla. I vilket fall som helst kan belöningen för din uthållighet bli ett nytt sätt att se på dig själv, på andra och världen, som du lever i.

Välkommen med! "Aiki’a kan inte fyllas med tomma ord,
prat eller skrift.
Kasta bort triviala förklaringar,
och förstå genom att träna."

Morihei Ueshiba, aikidons grundare
vuori

# En inblick i aikidons rötter

Aikido - som så många andra moderna budogrenar - har vid uppkomsten påverkats av gamla, klassiska stridskonster från samurajerna. En av de viktigaste påverkningarna har varit Daito ryu aikijutsu, tekniker från en gammal jujutsu-stil. Låstekniker som används i modern aikido har sitt ursprung i Daito ryu och likaså i In & Yo principerna (på kinesiska Yin & Yang) och även i konceptet aiki, som betyder eliminering av motståndarens önskan att attackera. Den moderna aikidons grundare är japanen Morihei Ueshiba (1883-1969). Rötterna till aikidon kan dock spåras längre tillbaka i tiden, åtminstone till 1100-talet. Man beräknar att det var då Daito ryu aikijutsu fick sin början. Ueshiba tränade också andra klassiska samuraj-stilar som Tenjin Shin’yo ryu jujutsu, Goto-ha Yagyu Shingan ryu- och Kashima Shinto ryu-svärdskolornas konst samt sojutsu, hantering av spjut. Hans viktigaste lärare var Daito ryu-instruktören Sokaku Takeda (1860-1943), som hade inflytande på många japanska budogrenar på den tiden. Förutom aikido, hade Sokaku Takeda betydande inflytande även på uppkomsten av shorinji kemp och koreanska hapkido.

Morihei Ueshiba studerade också olika religionsorienteringar. Omoto-kyo shinto och sektens karismatiske ledargestalt Deguchi Onisaburo (Wanisaboru) (1871-1948) påverkade också betydligt Ueshiba mot en helt ny budogren, aikidons födelse. Man kan förenklat säga, att den tekniska delen av aikido har kommit från gamla stridskonster, men aikidons spirit och fredliga filosofi härstammar från tankarna inom Omoto-kyo shinto, som handlar om mänskligheten och dess relation till andra människor och naturen. Morihei Ueshiba ändrade den gamla synen på budo som stridskonst och strävade till att få mänskligheten till ett fredligt folk i stället för att strida sinsemellan. Stridskonster ändrade via hans händer till harmoniska, icke-våldsamma färdigheter, vars grundidé var att tänka på träningspartnern som människa - inte fiende.

År 1942 registrerade Ueshiba officiellt aikido som en ny budogren, men först efter andra världskriget började aikidon upprätta en ställning i Japan och senare på 1950-talet i övriga världen. Japans regering belönade Morihei Ueshiba med flera utmärkelser samt professorsvärdighet som bekräftelse på hans arbete.

Morihei Ueashiba
Aikidons grundare Moriehi Ueshiba (1883-1969)

Nu för tiden kan man träna många olika aikidostilar i världen. Olika aikidoskolor har fötts bland Ueshibas etablerade lärlingar inom Aikikai, ur Ueshibas familjeorganisation. Du kan alltså hitta väldigt olika betydande aikidotrender i världen. Stilarna innehåller aikidons hela spektrum från hårda träningar till väldigt mjuka, från tävlande till hälsosam idrott. De största stilinriktningarna är: Aikikai, Ki-aikido, Yoshinkai, Yoseikan budo, Tomiki aikido, Tendokan aikido och Keijutsukai aikido.

# Finlands aikidoförbund - finland aikikai ry

Finlands Aikidoförbund grundades år 1970 och är paraplyorganisation för registrerade föreningar som bedriver aikidoverksamhet. Organisationen har som syfte att vägleda och utveckla aktiviteter inom aikido och skapa bästa möjliga ramar för att utöva idrotten i Finland. Finlands Aikidoförbund är medlem i Finlands Olympiska Kommitté r.f., Europas Aikidoförbund (EAF) och Internationella Aikido Federationen (IAF).

Förbundets verkställande organ är styrelsen som väljs av medlemsföreningarna på bolagsstämman. Som styrelsens expertorgan fungerar tre utskott: junior-, utbildnings- och tekniska utskottet. Förbundets kansli betjänar och stöder medlemsföreningarnas verksamhet. En heltidsanställd generalsekreterare arbetar på kansliet.

En medlem i en medlemsförening som hör till Aikidoförbundet måste ha aikidolicens. Licensen kan skaffas med eller utan olycksfallsförsäkring. Licensförsäkringen är en förmånlig försäkring som förbundet förhandlar fram och den täcker eventuella olyckor inom aikido. Aikidoförbundet kräver en giltig licensförsäkring eller annat försäkringsskydd som täcker aikido som hobby.

Förbundet publicerar tidningen Aikidobladet som distribueras till alla som har betalat licens.

Tilläggsinformation om förbundet finns på inrnetsidorna https://www.aikidoliitto.fi/.

Suomen aikidoliitto logo