# Graderingskrav

I den här guiden beskrivs nybörjarnas 6.kyu - 4.kyu graderingskrav. Läs mera om graderingskraven via Finlands Aikidoförbunds hemsidor - graderingssektionen (opens new window) eller graderingsguiden (opens new window).

# 6. Kyu - Grundkurs Nivå

20 träningsdagar från att man börjat träna.

# Inlärningsmål

 • Rak position
 • Eleven känner till migi-(höger) och hidari-(vänster) hanmi (grundposition i aikido, stå något snett)
 • taisabaki (förflyttning), tenkan (sväng), irmitenkan (steg-sväng)
 • kan utföra mae- (framåt) och ushiro (bakåt) ukemi (kontrollerat fall) från knästående och stående (suwari- och tachiwaza) (migi/hidari)
 • Gungande ushiro-ukemi (migi/hidari)
 • Roterande ushiro ukemi (vänster och höger)
 • Känna till skillnaden mellan omote (framför) och ura (bakom)
 • Allmänt dojouppträdande och graderingsetikett är kända
 • När tekniker utförs kan eleven visa tekniken utan formellt genomförande (kata)

# Tekniker

Namn Beskrivning
Ikkyo
(1.tekniken)
tachiwaza (tekniker stående)
aihanmi katatedori (grepp i handled) omote (framför), ura (bakom)
Shihonage
(kast i fyra riktningar)
tachiwaza
aihanmi katatedori omote, ura
Iriminage
(ingångskast)
tachiwaza
aihanmi katatedori
Kokyoho
(kokyu-voiman heitto)
suwariwaza (tekniker knästående)
ryotedori (grepp i båda handlederna)

# Rekommenderade tilläggstekniker

 • Grundställningar (kamae)
 • svängar tachi- och suwariwaza (taisabaki)
 • ikkyo-undo (ikkyoövning)
 • tainotenkan-ho (tenkan med en partner)
 • shomen uchi (handkant slag mot ansiktet) och yokomen uchi (handkant slag mot huvudets sida) slag
 • sträva efter att ha balans genom att använda hanmi

# 5. kyu - Fortsättningskurs Nivå

30 träningsdagar efter genomförd 6. kyu.

# Inlärningsmål

 • Vid teknikutförandet fäst uppmärksamhet på kroppens avslappning
 • Användning av tegatana (handkanten) i shomen- och yokomenslag och mottagande av slagen
 • Ikkyo-undo (observera hur knän och höften används, hur armarna förs framåt och nedåt)
 • Shikko (knägående och stöd på främre fötterna) framåt och bakåt
 • Teknikerna genomförs utan upprepning genom nya försök, samt inledande uppfattning om avstånd

# Tekniker

Namn Beskrivning
Ikkyo tachiwaza
shomen uchi (slag med handens kant mot ansikte)
katatedori
Shihonage tachiwaza
katatedori
Iriminage tachiwaza
shomen uchi
Kokyoho suwariwaza
ryotedori

Katatedori = gyaku hanmi

# Rekommenderade tilläggstekniker

 • Röra sig i shikko (mae, ushiro, tenkan-typiska övningar)
 • shomen och yokomenuchi-slag
 • olika mötande- och rörelseträningar
 • göra mae-ukemi över hinder
 • lära sig slagukemi genom att stanna i mattan
 • nikkyo handledslås.

Nikyo ura
Nikyo, ura

# 4. kyu

40 träningsdagar efter genomförd 5. kyu.

# Inlärningsmål

 • Ingångar på utsidan (shomen uchi) och insidan (yokomenuchi) mottag och lås
 • Låsteknikerna tydliga och känna till skillnaderna på lås
 • Behärska situationen på kort avstånd (katadori)
 • Teknikerna genomförs i oavbruten rörelse, avstånd börjar synas i utförandena (snabbhet behöver inte läggas till). genomför ukemi och stannar i mattan, tydligt genomförande av yokomen och shomen uchi, katadorigreppets balansbrytning
 • Förstår skillnaden mellan omote och ura och kan visa det i teknikerna

# Tekniker

Namn Beskrivning
Ikkyo tachiwaza
shomen uchi
katadori
Nikyo
(2.tekniken)
tachiwaza
shomen uchi
katadori
Shihonage tachiwaza
yokomen uchi
Iriminage tachiwaza
shomen uchi
Kokyoho suwariwaza
ryotedori

# Rekommenderade tilläggstekniker

 • Shikko rörelser
 • kagari-keiko (flera anfallare på led) kokyonage (kast med kokyo-kraft) typiska övningar
 • shiho- och hachi-undo
 • suwariwaza shomen uchi ikkyo och nikyo
 • kotegaeshi (handledsvrid) från olika grepp
 • ryotedori tenchinage (himmel & jordkast)
 • katatedori kokyoho
 • presentation olika tsuki (slag med knytnäve eller stick med vapen)
 • munedori (grepp i dräkten i brösthöjd) vs. katadori
 • olika övningar att möta upp och få uken ur balans

Nikyo olkapaalukko
Nikyo axellås
Nikyo loppusidonta
Nikyo lås
Sankyo loppusidonta
Sankyo lås (3. kyu nivå teknik)