# Attacker Och Tekniker

# Attacker I Aikido

Tekniker tränas som attackformer av vilka det finns cirka 20 stycken. De skapas genom grepp i händer och träningsdräkten samt genom slag, sparkar och kombinationer av dem.

Aihanmi katatedori
Aihanmi katatedori
Gyakuhanmi katatedori
Gyakuhanmi katatedori
Katadori
Katadori
Sodedori
Sodedori
Munadori
Munadori
Shomenuchi
Shomenuchi
Yokomenuchi
Yokomenuchi
Chudantsuki
Chudan tsuki
Jodan tsuki
Jodan tsuki
Maegeri
Maegeri
Katadori menuchi
Katadori menuchi
Munadori menuchi
Munadori menuchi
Ryotedori
Ryotedori
Katate ryotedori
Katate ryotedori
Ryokatadori
Ryokatadori
Ushiro ryotedori
Ushiro ryotedori
Ushiro ryohijidori
Ushiro ryohijidori
Ushiro ryokatadori
Ushiro ryokatadori
Ushiro eridori
Ushiro eridori
Ushiro katatedori kubishime
Ushiro katatedori kubishime

# Tekniker I Aikido

Namnen på teknikerna är på japanska och består av tre delar. Första delen talar om hur uken ska anfalla, alltså från vilken attackform tekniken börjar. Den andra delen är namnet på själva tekniken. Tredje delen bestämmer teknikens riktning. Sista delen är inte nödvändigtvis riktgivande. Fortsättningen är bara principiell och i verkligheten är en fullständig namngivning av en teknik omöjlig och utförandet kan tolkas på flera olika sätt. Som exempel kan man ta en teknik som nybörjare bekantar sig med på nybörjarkursen:

Ai-hanmi katatedori ikkyo (omote, ura)

  1. delen ai-Hanmi Katatedori förklarar ukens attackform. Ai-Hanmi* är ställningen som uken står i när han/hon tar tag i nagen. Katatedori är tag i handleden från insidan.
  2. delen är ikkyo, som är namnet på tekniken. ikkyo betyder första tekniken.
  3. delen, omote, visar hur rörelsen görs sett från uken, i omote görs tekniken framför honom. I ura görs tekniken bakom uken.

# Taisabaki - förflyttningsövningar

Kamae
Kamae - grundposition

# Ashi-Sabaki - fotarbete

Tsuki-ashi
Tsuki-ashi (glidsteg)
Ayumi-ashi
Ayumi-ashi (turvis steg)
Zengo
Zengo (framåt-bakåt)
Tenkan
Tenkan (svängar)
Irimi-tenkan
Irimi-tenkan (steg-sväng)

# Ukemi - fallteknik

Mae-ukemi
Mae-ukemi (framåt)
Ushiro-ukemi
Ushiro-ukemi (bakåt)

Aikidoteknikerna delas in i grundtekniker (kihonwaza) och tillämpade tenkiker (oyowaza). Båda delas in i tekniker som avslutas med lås (katamewaza) och kasttekniker (nagewaza). Till oyowaza teknikerna hör dessutom försvar mot flera samtidiga anfallare (taninzudori), vapentekniker (taibukiwaza) och slagtekniker (atamiwaza).

# Grundtekniker - kihonwaza

# Katamewaza

Ikkyo
Ikkyo - 1. tekniken
Nikyo
Nikyo - 2. tekniken
Sankyo
Sankyo - 3. tekniken
Yonkyo
Yonkyo - 4. tekniken
Gokyo
Gokyo - 5. tekniken

# Nagewaza

Iriminage
Iriminage - ingångskast
Shihonage
Shihonage - kast i fyra riktningar
Kaitennage
Kaitennage - cirkelkast
Kotegaeshi
Kotegaeshi - handledskast
Tenchinage
Tenchinage - himmel-jord kast