# Ordlista

japan svenska
A
ai harmoni
ai-hanmi position, där två personer står med samma fot och hand mot varandra
aikido harmoniska kraftens väg, vägen till harmoni
aikibudo aikidons företrädare, aikido innan 2:a världskriget
aikijutsu gammal jujutsu-stil, från vilken aikido är utvecklad (Daito ryu aikijutsu)
aikidoka aikidoutövare
aiki-taiso grenspecifik uppvärmning
aite träningspartner
arigatoo gozaimasu tack så mycket, sägs i slutet av träningen
ashi ben
atemi slag mot känslig del av kroppen
awase egna rörelsens anslutning till anfallarens rörelse, harmoni
awase-ho enkla partekniker med träsvärd eller käpp
ayumi-ashi turvis steg
B
bokken, bokuto träsvärd
budo kampkonstens väg
bujutsu samurajernas stridsteknik
bushi adelsoldat, samuraj
bushido samurajernas regler för uppträdande
C
chudan mittennivå, i mitten
chudan-gamae postition, där jo eller bokken pekar mot parets hals
D
dan grad, svart bälte
do andlig väg
dojo kampsportens träningssal
doshu stormästare; enligt japansk tradition, en position som ärvs från far till son
E
eri kragen
F
fuku shidoin hjälpinstruktör; lägsta av tre instruktörstitlar med 2.-3. dan (se shidoin, shihan)
futari-dori tekniker mot två uken
G
garami rörelse, omlopp, bana
gedan låg position, ner
gedan-gamae position, där jo eller bokken pekar framåt och nedåt
gi träningsdräkt (=keiko-gi)
gokyo femte tekniken/formen
go no geiko hårt träningssätt
gyaku tvärtom, motsats
gyaku-hanmi nage står med höger ben och hand fram, uke vänster ben och hand fram
H
haishin-undo böjning av ryggen med partner
hakama traditionell japansk klädsel, byxkjol, längre hunna aikidoka använder
hanmi aikidons grundposition, sned sidposition
hanmi-handachi-waza uke står, nage sitter
hara nedre delen av magen, centrum
hasso-gamae position, där jo eller bokken är bredvid kroppen i höjd med axeln
henka-waza tillämpade grundtekniker
hidari vänster
hiji armbågen
hineri vrid
hiza knä
ho sätt, metod
Hombu Dojo aikidons huvuddojo i Tokyo
I
iaido budogren, där man tränar att dra svärdet
iaito iaidons ovässta träningssvärd
ikkyo första tekniken/formen
irimi ingång i anfallarens attack, framsteg
isshin ett sinne, koncentrerat sinne
J
jinja shinto fristad
jiyuwaza fri teknik
jo cirka 130 cm lång träkäpp
jodan upp, högre upp
jodan-gamae position, där bokken eller jo på huvudet
jodo en budogren baserat på anvädning av jo-käpp
jo-dori teknik, där jo-käppen tas av uken
jo-waza teknnik, där nage använder jo-käppen för att styra uken
ju mjuk
judo mjuka vägen, japansk budogren
juji korsa
jujutsu ursprunglig stridskonst bland samurajer utan vapen
jukenjutsu bajonettstrid
ju no geiko mjukt träningssätt
K
kaeshi sväng
kaeshiwaza motteknik
kai förening, grupp
kaiten roterande, reversibel
kagari-keiko träning, där nage gör tekniker mot flera uke
kamae position
kamiza på shinto grudnad tradition över hur man placerar en hylla i centrum av dojon;
kansetsu led
karate tom hand, stridskonst ursprungligen från Okinawa
kata formell rörelseserie
kata axel
katadori grepp i dräkten i axelhöjd
katamewaza låstekniker
katana japanskt böjt svärd som användes med båda händerna, bars under bältet med eggen uppåt
katate en hand
katatedori grepp i handleden
keiko träning
ken svärd (tidigare betydelse kinesiskt rakt, tveeggat svärd)
kendo svärdets väg, budogren, där man tränar med bambusvärd (=shinai)
kenjutsu samurajernas fäktningsteknik
keri (=geri) spark
kesagiri snett slag med svärd från axeln mot höften
ki, kimochi sinne, universell kraft
kiai rop, ki:ns koncentration
kihon grund
kime koncentration
kiri mitt i ordet GIRI, skär/snitt med svärd
kobudo gammal budo, gamla japanska stridskonster
kokoro hjärtat, sinne, närma sig
kokyu ki:ns rörelse, centrumkraft, andningskraft
kokyu-ho sätt att andas, sätt att använda centrum, kokyu-övning
koshi höft
kote handled
kotodama shintolära om mänskliga ljud
kubi hals
kumi-jo mera utvecklade jo-tekniker i par
kumi-tachi mera utvecklade bokken-tekniker i par
kumi-tachi henkawaza kumitachi teknikens tillämpningar
kyu elevgrad
kyudo bågens väg, japanskt bågskytte
M
ma-ai avstånd
mae framåt
mae-geri rak spark framåt med trampdynan
mawashi sväng inåt
mawashi-geri rotationsspark
michi väg, stig (=do)
migi höger
mune bröstkorg
munedori grepp i dräkten i brösthöjd
mushin tomt sinne, icke-sinne
N
nage den som utför tekniken
nage kast
nagewaza kasttekniker
naginata spjutvapen, vars stål är böjd som ett svärd
nikyo andra tekniken/formen
O
omote framför
omoto-kyo shinto sekt, som Morihei Ueshiba studerade
onegai shimasu ber snällt, sägs i början av träningen
osae låsning
O-sensei stor lärare; namnet används bl.a. tillsammans med namnet för aikidons grundare Morihei Ueshiba
otoshi fällande
oyo tillämpning, variation
R
randori fri träning
rei hälsning, bugning
rei-ho sätt att buga
ryo båda
ryote med två händer
ryote dori grepp i båda handlederna
ryu skola, tradition
S
sabaki rörelse
samurai japansk soldat från feodaltiden (=bushi)
sankakutai triangulär position
sankyo tredje tekniken/formen
sannin-dori tekniker mot tre uken
seika-no-itten en punkt, människan centralpunkt i nedre delen av magen
seika tanden nedre delen av magen, sinnets och fysikens kraftcentrum
seishin sinne, spirit
seiza formellt sitt-läge, där man sitter på benen
sempai senior, som har börja träna före dig
sensei lärare/instruktör
shiai match
shidoin instruktör; andra av tre instruktörs-titlar med 3.-5.dan (se fuku shidoin, shihan)
shihan mästarinstruktör, högsta av tre instruktörs-titlar, beviljas från 6.dan uppåt (se fuku shidoin, shidoin)
shiho i fyra riktningar
shiho-giri slag i luften med svärd i fyra riktningar
shiho-undo ikkyo-undo i fyra riktningar
shime strypning
shinai bambusvärd, som används i kendo, i modern japansk fäktning
shinto gudomlig väg, Japansk religion
shisei hållning
shizentai naturlig stående hållning/position
shodan första graden, 1. dan
shomen huvudets centrumlinje, centrum, dojons centrala plats
shomen rei bugning mot dojons centrala plats
shomen uchi vertikalt slag med handens kant mot mitten av huvudet
sode ärm
sojutsu samurajens spjutteknik
sotai med ett par
soto utsidan
suburi slagträning
sumo japanska brottning
T
tachi stående
tachi svärd (böjt svärd, som katana, men fäst under bältet med eggen nedåt)
tachidori teknik, där nage tar svärdet av uken
tachiwaza tekniker stående
tai kroppen
taibukiwaza träning, där den ena har vapen
taijutsu teknik utan vapen
taisabaki kroppens rörelse, förflyttningsövningar
taiso uppvärmning
tandoku ensam
taninzudori tekniker mot många anfallare
tanren uchi slagträning, där man slår med bokken på en tom bilring eller risknippe
tanto kniv
tantodori teknik, där nage tar kniven av uken
tatami matta, traditionellt gjord av ris
te hand
te-gatana handsvärd, handens kant, som kan användas som ett svärd
tekubi handled
tenchi himmel-jord
tenkan att svänga och styra ukens kraft
tobikoshi ukemi ukemi över en bock
tori (dori) ta tag
torifune ro-rörelseövning, där kiai-ljud ingår
tsuki rakt slag med knytnäven eller stick med vapen
tsuki ashi glidsteg framåt eller bakåt
U
uchi insidan
uchi slag uppifrån neråt
uchikomi slag, på samma gång som man tar ett steg
ude ärm
uke mottagare av teknik
ukemi fallövning
undo träning
ura ryggsidan
ushiro bakåt, bakom
W
waka-sensei yngre instruktör, mästarens son, som kommer att bli mästare
waza teknik
Y
yari rakeggat stötspjut
yoko sida
yokomen-uchi slag med handens kant eller vapen mot sidan av huvudet
yonin-dori tekniker mot fyra anfallare
yonkyo fjärde tekniken/formen
yudansha utövare, som har svart bälte
Z
zanshin alert sinne; i en position som man kan reagera snabbt och förutseende i en överraskande situation
zarei bugning i sittande läge (seiza)
zen en buddhistisk gren, där meditation har stor betydelse
zengo 180 graders sväng så att benen svänger på stället; zen=framåt, go (ko)=bakåt